Anphabe

Connecting opportunities

Wall Street English

Wall Street English is an English Language School business with strong growth targets for new centres in existing territories, acquiring master franchises and in starting up in new countries. 

 • hZWXlpVjk3Cdk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWdpa55pb7Cx

Company Menu

Latest Big Jobs at Wall Street English

 • Phó Phòng Tuyển Dụng

  Wall Street English - Competitive USD

  Tham mưu, tư vấn và hoạch định nguồn nhân lực ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đáp ứng các yêu cầu nhân lực phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Lập...
  Ho Chi Minh
 • Brand Manager

  Wall Street English - $2,000 USD

  Brand Manager will manage the planning and execution of monthly marketing plan to achieve shows and sales target of both internal and external media....
  Ho Chi Minh
 • Deputy Sales Director (Deputy Center Director)

  Wall Street English - Up to: $5,000 USD

  1/ Job DescriptionThe ultimate responsibility of the Junior Center Director (CD) is to assist the CD in implementing the training and coaching...
  Ho Chi Minh
 • Senior Sales (Senior Educational Consultant)

  Wall Street English - Up to: $3,000 USD

  1/ Job DescriptionThis position is responsible for assisting the Center Director (CD) to manage the group of 3 – 4 Educational Consultants (EC) that...
  Ho Chi Minh
 • Internal Sales Manager (Relationship Manager)

  Wall Street English - Competitive USD

  Job DescriptionThe Internal Sales Manager (ISM) is responsible for achieving the Internal Sales Target in the center by managing the activities of the...
  Ho Chi Minh

Inside review about Wall Street English

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...